Psykoterapi är samtalsbehandling av psykiska svårigheter. Det finns många olika former av terapier och alla syftar till att minska lidandet hos individen som söker hjälp. Det vi vet från forskning är att relationen mellan individ och terapeut är det bärande för terapins utfall. Kort sagt, så om relationen är bra blir också utfallet på terapin troligen positivt.

 

Psykoterapeuten är den som står för kunnande och leder den hjälpsökande igenom dess svårigheter. Personen som söker hjälp vill förstå sitt lidande och jobba mot en bättre livssituation. De två samarbetar för att synliggöra de svårigheter den enskilde har och för att finna vägar mot ett bättre mående. Varje människa behöver skydda sig och sin personliga integritet under livets gång. När något svårt händer oss, något som berör oss på djupet och detta är alltid subjektivt, behöver vi försvara oss. Människor hanterar svåra upplevelser på olika sätt. Det som skadar den enes integritet tar den andre inte så hårt och vice versa. Alla handlingar och händelser som har skadat en individs psykiska välmående är viktiga att ta på allvar och kan kräva psykoterapeutisk behandling.

 Vi människor försvarar oss mot handlingar, händelser som vi upplever som skadliga för vår person. Dessa försvar har en viktig funktion men kan bli problematiska då de används när de inte behövs. Psykoterapeut och den hjälpsökande som går i terapi undersöker försiktigt och nyfiket dessa känslor och strategier för att hantera de smärtsamma upplevelserna. Tillsammans tar de fram dem i ljuset och kan på så sätt avgöra om de behövs eller om de har gjort sitt och kan lämnas därhän.